לוגו מכללה ירושלים

לוח מבחנים - תשפ"א


לוח מבחנים - לימודי גברים - רמים

שימו לב:
מועדי המבחנים מעודכנים לתאריך 02/08/2021 19:14:05
לוח המבחנים עלול להשתנות. נא להתעדכן באופן סדיר.
הדפסה
שם החוג מספר קורס שם הקורס סמסטר / שנתי סמ' מרצה מועד מגדר תאריך שעה כיתה
רמי"ם - חינוך מיוחד 84017.1.1  הפרעות קשב וריכוז ב מר דור יהודה
 הגשת עבודה
רמי"ם - חינוך מיוחד 84018.2.1  ליקויי למידה ב ד"ר גרוס אריאל
א22/06/2021
י"ב תמוז
16:00
ב17/08/2021
ט' אלול
16:00
רמי"ם - חינוך מיוחד 84025.1.1  מצבי לחץ ומשבר ב מר טרכטינגוט יצחק
 הגשת עבודה
רמי"ם - חינוך מיוחד 84027.1.1  איסטרטגיות בהבנת הנקרא ב מר שוהם דן
א22/06/2021
י"ב תמוז
18:00
ב17/08/2021
ט' אלול
18:00
רמי"ם - חינוך מיוחד 84039.1.1  הוראה מתקנת בחשבון ב מר אליה אמיתי
 הגשת עבודה
רמי"ם - חינוך מיוחד 84044.1.1  ליקויי שמיעה ב מר ריגר מתניה
 הגשת עבודה
רמי"ם - חינוך מיוחד 84045.1.1  מוגבלות שכלית התפתחותית ב  רגב אוראל
א21/06/2021
י"א תמוז
20:00
ב15/08/2021
ז' אלול
20:00
רמי"ם - קודש 86001.1.1  סוגיות בספר ישעיהו ב הרב עשהאל יעקב
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86005.2.1  גורמים בחינוך והוראה ב הרב אביחיל דוד
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86006.2.1  סמינר דידקטי בתנ"ך ב הרב עשהאל יעקב
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86011.2.1  מחשבת החינוך בהלכה ב הרב נחומברג רפאל
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86036.1.1  עיונים בספר ירמיהו ב הרב אביחיל אלישב
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86040.1.1  בין הלכה להגדה בתורת הראשונים ב הרב ד"ר זק רועי
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86044.1.1  הלכה במקורותיה הראשוניים ב הרב קופרמן אברהם
א21/06/2021
י"א תמוז
16:00
ב15/08/2021
ז' אלול
16:00
רמי"ם - קודש 86077.1.1  עיונים במורה נבוכים ב הרב ד"ר גורפינקל אלי
א21/06/2021
י"א תמוז
20:00
ב15/08/2021
ז' אלול
20:00
רמי"ם - קודש 86082.1.1  בין תנועת המוסר לחסידות ב הרב ד"ר קסירר שלמה
א24/06/2021
י"ד תמוז
14:00
ב19/08/2021
י"א אלול
14:00
רמי"ם - קודש 86104.2.1  סטטיסטיקה ב הרב גבאי מאיר
א24/06/2021
י"ד תמוז
14:00
ב19/08/2021
י"א אלול
14:00
רמי"ם - קודש 86121.1.1  הבריחה והתשובה בספר יונה ק הרב אטון יוסף
א19/07/2021
י' אב
16:00
ב24/08/2021
ט"ז אלול
16:00
רמי"ם - קודש 86123.1.1  המדרש בשפת אמת ב הרב רז ראובן
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86130.3.1  דידקטיקה בלימודי קודש ב הרב טבילה בניהו
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86137.2.1  יסודות החינוך ב הרב נתנאל עמוס
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86158.1.1  אמונה במשנת ראשונים ואחרונים ב הרב ד"ר רחמני שחר
א24/06/2021
י"ד תמוז
14:00
ב19/08/2021
י"א אלול
14:00
רמי"ם - קודש 86159.1.1  מידות הדרש במשנת חז"ל ק הרב בן לולו יוסף
א19/07/2021
י' אב
16:00
ב24/08/2021
ט"ז אלול
16:00
רמי"ם - קודש 86176.2.1  לימודי קודש בגיל הרך ב הרב ויזנר חנן
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86206.1.1  זמנים בתנ"ך ומשמעותם ב הרב עשהאל יעקב
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86210.1.1  קווים ושיטות במחש"י-התשובה ב הרב ד"ר קסירר שלמה
א24/06/2021
י"ד תמוז
11:30
ב19/08/2021
י"א אלול
11:30
רמי"ם - קודש 86223.1.1  פרשנות המקרא במדרש ק הרב בן יעקב מנחם
א19/07/2021
י' אב
20:00
ב24/08/2021
ט"ז אלול
20:00
רמי"ם - קודש 86232.2.1  סמינר דידקטי בהוראת תושב"ע ב הרב ד"ר שפירא הראל
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86242.1.1  סנגוריה במשנת גדולי החסידים והמתנגדים ב הרב ד"ר רחמני שחר
א21/06/2021
י"א תמוז
16:00
ב15/08/2021
ז' אלול
16:00
רמי"ם - קודש 86252.1.1  מנהיגות בחינוך ב הרב עובדיה אוריאל
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86262.1.1  מכינה במתמטיקה ק הרב גבאי מאיר
א20/07/2021
י"א אב
16:00
ב25/08/2021
י"ז אלול
16:00
רמי"ם - קודש 86271.2.1  המקרא ופשוטו בחז"ל ב הרב קופרמן אלימלך
א21/06/2021
י"א תמוז
18:00
ב15/08/2021
ז' אלול
18:00
רמי"ם - קודש 86273.1.1  ספרות הגאונים ב הרב פרג'ון חיים
א21/06/2021
י"א תמוז
16:00
ב15/08/2021
ז' אלול
16:00
רמי"ם - קודש 86283.2.1  עזרא ונחמיה ב הרב צברי עמנואל
א21/06/2021
י"א תמוז
18:00
ב15/08/2021
ז' אלול
18:00
רמי"ם - קודש 86319.1.1  הוראת משנה והלכה ב הרב ד"ר שוורץ יהודה
א21/06/2021
י"א תמוז
18:00
ב15/08/2021
ז' אלול
18:00
רמי"ם - קודש 86321.1.1  מחשבת והוראת התפילה ק הרב וינגורט שאול
א19/07/2021
י' אב
18:00
ב24/08/2021
ט"ז אלול
18:00
רמי"ם - קודש 86328.1.1  בבלי,ירושלמי וסבוראים ב הרב ד"ר שפירא הראל
א21/06/2021
י"א תמוז
20:00
ב15/08/2021
ז' אלול
20:00
רמי"ם - קודש 86336.1.1  שימוש במדיה ככלי הוראה ב הרב שיינפלד אליהו
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86346.1.1  אנגלית בסיסי ש ד"ר ליברמן יואל
א22/06/2021
י"ב תמוז
20:00
ב17/08/2021
ט' אלול
20:00
רמי"ם - קודש 86346.4.1  אנגלית בסיסי ב ד"ר ליברמן יואל
א22/06/2021
י"ב תמוז
20:00
ב17/08/2021
ט' אלול
20:00
רמי"ם - קודש 86357.1.1  עיונים בספר משלי ב הרב רבי בן ציון
א24/06/2021
י"ד תמוז
09:30
ב19/08/2021
י"א אלול
09:30
רמי"ם - קודש 86361.1.1  התפילה בהלכה ב הרב ד"ר זק רועי
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86372.1.1  מהר"ל-מנתיב אהבת הרע לשאר נתיבות ב הרב ד"ר פיירמן ראובן
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86373.2.1  ספרות האמוראים ב הרב ד"ר דובאוויק יוסף
א21/06/2021
י"א תמוז
18:00
ב15/08/2021
ז' אלול
18:00
רמי"ם - קודש 86394.1.1  פרשנות ראשונים לתנ"ך ב הרב ד"ר דובאוויק יוסף
א21/06/2021
י"א תמוז
16:00
ב15/08/2021
ז' אלול
16:00
רמי"ם - קודש 86395.2.1  סוגיות הלכתיות המופיעות בתנ"ך ב הרב נחומברג רפאל
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86396.1.1  סוגית הבחירה החופשית ב הרב ד"ר ואלטר שי
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86425.2.1  הוראת תושב"ע מהגמרא עד ההלכה ב הרב ליאור אלקנה
א21/06/2021
י"א תמוז
20:00
ב15/08/2021
ז' אלול
20:00
רמי"ם - קודש 86457.1.1  קשיים בלימודי גמרא ב הרב רבי בן ציון
א24/06/2021
י"ד תמוז
11:30
ב19/08/2021
י"א אלול
11:30
רמי"ם - קודש 86458.1.1  חמש מגילות ב הרב אוריאל יואב
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86459.1.1  סוגיות יסוד באמונה ב הרב ד"ר שטמלר חגי
א21/06/2021
י"א תמוז
16:00
ב15/08/2021
ז' אלול
16:00
רמי"ם - קודש 86460.1.1  תורה ומידות - עיון בתורת ר' ישראל מסלנט ותלמידיו ב הרב ד"ר רונס יצחק
א22/06/2021
י"ב תמוז
18:00
ב17/08/2021
ט' אלול
18:00
רמי"ם - קודש 86461.1.1  מידות שהתורה נדרשת בהן במימד הנצח ולדורות ב הרב בן לולו יוסף
א24/06/2021
י"ד תמוז
09:30
ב19/08/2021
י"א אלול
09:30
רמי"ם - קודש 86467.1.1  יחס ההלכה לבעלי מוגבלויות ק הרב דוד בנימין
א19/07/2021
י' אב
20:00
ב24/08/2021
ט"ז אלול
20:00
צור קשר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze
כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה
לדרכי הגעה >>
טלפון

02-6750911

עברית Francais English

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2020

תובענה ייצוגית

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים