מעבדות מחשבים

 מעבדות מחשבים עומדות לרשות הסטודנטיות לצורך הכנת עבודותיהן ופרוייקטים מיוחדים המוטלים עליהן.

המעבדות פתוחות כל יום עד השעה 23:00