ראשית

התמחות וכניסה להוראה

תהליך הכניסה למקצוע ההוראה הוא מורכב ובעל השפעה מכרעת על המשך החיים המקצועיים שלך כעובד הוראה

 

הליווי והתמיכה של היחידה להתמחות וכניסה להוראה “ראשית” יסייעו לך בצעדייך הראשונים כמורה בבית הספר. קליטה מיטבית להוראה תסייע לך להגדיר את תפיסת תפקידך ואת זהותך המקצועית ותשפיע על יכולתך להתמיד בעבודת ההוראה לאורך שנים.

 

 

 

ב׳ראשית׳- התמחות כניסה להוראה שלוש תכניות

ראש היחידה ורכזת "עובד הוראה חדש"
ד"ר צילה ארן
מזכירת התכנית "עובד הוראה חדש"
גב' ציפי וויץ
02-6750930
רכזת תכנית ה"התמחות"
גב' רבקה שטיינמץ
מזכירת תכנית ה"התמחות"
גב' מיכל ועקנין
02-6750735
רכזת תכנית "הכשרת חונכים ומלווים"
גב' רבקה גרין
מזכירת התכנית "הכשרת חונכים ומלווים"
גב' צופיה ליפשיץ
02-6750957