תמיכה מקצועית במחקר

תוכניות תמיכה מקצועיות 

 

המטרה המרכזית של רשות המחקר היא לעודד מחקר אצל מרצי המכללה ולתת להם סיוע מקצועי.
הסיוע המקצועי כולל תמיכה במחקר קיים וקידומו באמצעות תוכנית הליווי האישית, הנותנת תמיכה מקצועית מתמשכת לחוקרים;
תמיכה בבניית רעיון מחקרי באמצעות תוכנית הקהילות.
המקצועיות הלומדות, הנותנות תמיכה קבוצתית ואישית לחברי הקבוצה; ותמיכה נקודתית, ייעוץ אישי למרצים בשאלות ספציפיות בנושאי מחקר.
בקשות לסיוע לתמיכה במחקר קיים ובבניית רעיון מחקרי יתקבלו באמצעות הקישור המצורף,
לתמיכה נקודתית יש לפנות לראש הרשות במייל anatbarth@gmail.com
 
ניתן להגיש בקשה עד תחילת סמסטר א'.
 

בקשת תמיכה לסיוע מקצועי