חוק זכויות הסטודנט

ועדת השרים לענייני החקיקה אישרה היום את התיקון לחוק זכויות הסטודנט אשר יזם שר החינוך גדעון סער.

ועדת השרים לענייני החקיקה אישרה היום, א', את התיקון לחוק זכויות הסטודנט - הקלות לסטודנטים עקב הריון (לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת) אשר יזמו שר החינוך, גדעון סער וסגנית השר לקידום צעירים וסטודנטים במשרד רה"מ, ח"כ גילה גמליאל.

השר גדעון סער ציין כי "עד היום לא היו נהלים ברורים ואחידים לטיפול בנושא בכל המוסדות להשכלה גבוהה, ולכן היה צורך בבחינה ובהסדרה רוחבית של העניין, הנוגעת לסוגיות כגון: היעדרות סטודנטיות בזמן חופשת לידה, מועדים נוספים למבחנים ולהגשת בחינות, והפסקת המלגות לתלמידות מחקר הנמצאות בהריון או בחופשת לידה. זאת, מתוך הכרה במחויבות החברה בישראל לשוויון הזדמנויות בהשכלה הגבוהה".

סגנית השר וח"כ גילה גמליאל: "מדובר בצעד נוסף מתוך התוכנית האסטרטגית שלי, להפיכת הצעירים בישראל למשאב לאומי והסדרת מעמדם. הצעת החוק מכירה בזכותם של הסטודנטיות והסטודנטים לשילוב להורות וקריירה".

יצוין שבדיקה אשר נערכה במשרד סגנית השר גילה גמליאל העלתה, כי מחקרים מצביעים על  היעדר הסדרה חוקית של נהלים המכירים בזכויות סטודנטיות הרות כגורם מרכזי המעכב את קידומן של נשים באקדמיה.

נוכח האמור לעיל, התיקון בא להסמיך את המועצה להשכלה גבוהה לקבוע כללים בעניין זה, ולעגן את החובה של מוסד להשכלה גבוהה לקבוע הוראות להתאמות לסטודנטים ולסטודנטיות, לפי כללים שתקבע המועצה להשכלה גבוהה, ולאחר שיתייעצו עם אגודת הסטודנטים במוסד. התאמות אלו יאפשרו לסטודנטים ולסטודנטיות להשלים את לימודיהם בלא שייגרם להם נזק עקב ההיריון, הלידה, האימוץ, או קבלת הילד למשמורתם.

לחצו כאן לצפיה בהודעת הדוברות באתר משרד החינוך