כללי אתיקה

בכל מחקר שנעשה בהשתתפותם של בני אדם או ניתוח תוצרים שהכינו יש לקבל אישור ועדת אתיקה לביצוע המחקר. 
במסגרת המחקר יש לדאוג לשמירה על שלושה כללים מרכזיים: 
שמירה על שלומם של המשתתפים, כלומר נושא המחקר צריך להיות לא פוגעני השאלות צריכות להיות מנוסחות בצורה מכבדת וכמו כן אם יש סיכון בפגיעה כלשהי יש להציג מענה. 
שמירה על האנונימיות של המשתתפים, יש לשמור על פרטיותם של המשתתפים ולא לחשוף פרטים אישיים שלהם במסגרת המחקר או אפשרות לזיהויים בדרך כלשהי. 
אי שימוש ביחסי מרות, אין לקיים מחקר כאשר מתקיימים בין החוקר לנחקרים יחסי מרות כמו עובד ומעביד או מרצה וסטודנט.  
 
במסגרות חינוכיות חלים כללים ייחודיים הנובעים ממדיניות משרד החינוך המתקיימת באמצעות משרד המדען הראשי של משרד החינוך. כל מחקר שנעשה במסגרת חינוכית המנוהלת על ידי משרד החינוך לכל אוכלוסייה (תלמידים, מורים, מנהלים, מפקחים וכ'ו) מחויבת בקבלת אישור אתיקה של משרד המדען הראשי לעריכת המחקר.
ניתן לקבל פרטים בקישור: אתר משרד החינוך לשכת המדען הראשי. לפני הפניה למדען הראשי של משרד החינוך יש לקבל אישור מוועדת האתיקה המוסדית של המכללה. 
מחקרים שאינם נערכים במסגרות חינוכיות (לדוגמא מחקר על סטודנטים במכללות או אוניברסיטאות או מחקר שנעשה על ידי אנשים חינוך באמצעות רשתות חברתיות שאינן מקושרות למוסדות חינוך ספציפיים) אינם נדרשים לאישור המדען הראשי אלא לאישור ועדת האתיקה המוסדית של המכללה בלבד. 
 
יש לשים לב כי בקשת אישור האתיקה אינו ניתן באופן רטרואקטיבי ויש להגיש את הבקשה לפני התחלת המחקר ולהמתין לקבלת האישור הרשמי לפני התחלת המחקר. 
יש לעקוב אחרי הסעיפים הנדרשים באישור ועדת האתיקה ולמלא אותם במלואם (גם למשל כתיבת סקירת ספרות קצרה והבאת מקורות ביבליוגרפיים).
בקשות שלא יעמדו בדרישות לא יאושרו. חשוב מאוד לשים לב ליידוע הנחקרים בנושא המחקר, מתן כתובת למענה על שאלות וכן קבלת חתימה אישית של המחקר להשתתפות במחקר (חובה). 
ועדת האתיקה תשיב לבקשות עד שלושה שבועות מהגשת הבקשה. חברי הועדה יקראו את ההצעה וייתכן כי יבקשו תיקונים לצעדים שאינם עומדים בדרישות כללי האתיקה.