בית ספר להשתלמויות

עקב בעיית סייבר באתר ביה"ס להשתלמויות, האתר בטיפול תחזוקה.
לפרטים ולקבלת מידע עד להשלמת הטיפול,
פנו למזכירות ביה"ס להשתלמויות

מזכירות בית הספר להשתלמויות
יוחנה / תמר
02-6750723/758