אודות

רשות המחקר באה במטרה לקדם את המחקר הנעשה על ידי חברי הסגל של המכללה, כפי שהוא מתבטא בהשתתפות בכנסים, כתיבת מאמרים, כתיבת פרקים בספרים וכתיבת ספרים.

רשות המחקר באה לעבוד בצורה רה-אקטיבית, בעידוד חברי סגל שיוצרים מחקרים במסגרת המכללה; וכן לעבוד בצורה פרו-אקטיבית, ביצירת מערך מחקר המבוסס על העבודה המתקיימת בתוך המכללה.

בנוסף, הרשות שמה לה למטרה להרחיב את המחקר על אוכלוסיית המכללה המשלבת סטודנטים חרדים, סטודנטים חרדים-לאומיים, סטודנטים דתיים בצד סטודנטים חילונים; וכן על התוכניות הייחודיות הפועלות בה ביניהם מרכז הסימולציות, תוכנית רג"ב, תוכנית הכשרת מטפלות ותוכניות נוספות.

רשות המחקר תופעל על ידי צוות רחב אשר יוכל לתת מענים דיסציפלינריים מותאמים בתחום מדעי הרוח ומדעי החברה.