תואר שני

תואר שני

התואר השני מכללה ירושלים 
אז למה תואר שני? 

אני רוצה ללמוד עוד.. זה מעניין, מקדם, מוסיף לי, תורם לי. ובכלל, אני רוצה להיות כל הזמן בחווית למידה ובנושאים הקרובים לליבי.
טוב, נתקדם..למה תואר שני במכללה ירושלים?
בנוסף לכך שחשוב לי אווירה תורנית ויחס אישי, ידוע לי שהתואר השני במכללה הוא יישומי ואני אפגוש קבוצה טובה, איכותית ותומכת אבל בעיקר מרצים שהם דוקטורים ומעניינים שלא הגיעו ממגדל השן האקדמי אלא מחוברים לשטח והם באים לצרף אותי לחווית ההוראה והחינוך! 
או קי כבר החלטתי... רק נשאר לי לשאול, מדוע עכשיו תואר שני במכללה ירושלים?
נראה כי נפתח חלון הזדמנויות המאפשר גמישות מרובה במהלך לימודי התואר השני, המדובר ברוב התוכניות על שלושה סמסטרים רצופים (שנה קלנדרית אחת בלבד), פעם בשבוע 15:00- 20:00 (בממוצע, תלוי בכל תוכנית) למידה היברידית והרבה מפגשי זום. 
ואתם יודעים עוד משהו.. באתי ללמוד תואר שני במטרה להתקדם וכו' אבל מצאתי מקום שמחבר רגשית, תורנית, חברתית, עם למידה בכיף ובעניין רב.
התואר השני במכללה ירושלים: נהול וארגון מערכות בחינוך, מחשבת ישראל ותושב"ע בין תחומי (כולל מסלול מנהיגות רבנית), הוראת מתמטיקה ומדעים וייעוץ חינוכי.

 

להרשמה

מזכירות התואר

02-6750938
02-6750715

rishumsheni@Michlalah.edu

שלב 1 - מילוי טופס הרשמה
למעבר לטופס הרשמה מקוון לחצו כאן

שלב 2 - צירוף מסמכים רלוונטים

המסמכים:

  • תעודת תואר ראשון + תדפיס ציונים
  • תעודת הוראה + תדפיס ציונים
  • תמונת פספורט (לא דיגיטלית)

שלב 3 - ראיון קבלה
לאחר עמידה בתנאי קבלה

שכר לימוד נקבע מדי שנה על ידי משרד החינוך, הוא צמוד למדד המחירים לצרכן ומתעדכן מדי חודש בהתאם לעליית המדד (בתאריך ה-15 בכל חודש). שכר הלימוד הוא 14,944 ₪ צמוד למדד 01/2023 כל שנה למשך שנתיים.

בנוסף לשכר הלימוד יש לשלם 508 ₪ צמוד למדד 01/2023 כתשלום נלווה לכיסוי אגרות: ביטוח תאונות אישיות, שירותי ספריה ממוחשבים, צילומים וסידורי אבטחה במכללה.

לכל הסטודנטים שיתקבלו לתכנית תישלח ערכה המפרטת את הסדרי התשלומים.

סיוע בשכר לימוד

משרד החינוך מעניק בדרך כלל סיוע למורים בשתי דרכים: מענק שעות

או החזר שכר לימוד. (מענק שעות אינו מתאים למורים בהסדר אופק חדש).

  • מורה הנמצא/ת בשבתון – קרן ההשתלמות משלמת את שכר הלימוד לשנה אחת.
  • מורה הנמצא/ת בחצי שבתון – זכאי/ת לתשלום מהקרן השתלמות 50% משכר לימוד ו50% הנותרים לשנה זו משכר הלימוד ניתן להגיש בקשה להחזר שכ"ל ממשרד החינוך. את הבקשות למענק שעות ולהחזרי שכר לימוד יש להגיש דרך אתר משרד החינוך.
  • הסתדרות המורים וארגון המורים מעניקים מלגות לחבריהם עבור שכר הלימוד. יש לעקוב אחרי הפרסומים שלהם בתחילת שנת הלימודים.
  • מועמדים לתכניות לתואר שני שאינם זכאים לקבלת מענק שעות או החזר שכר לימוד ממשרד החינוך – ויש להם קושי לממן את לימודיהם – יכולים לבקש ממזכירות ביה"ס לתואר שני "טופס לבקשת מלגה" ולצרף לבקשה מכתב אישי ומסמכים שונים כפי שמצוין בטופס.

 

 

 

ראש בית הספר לתואר שני
הרב ד"ר שמואל שנהב
02-6750938