ראשית - התמחות וכניסה להוראה

תהליך הכניסה למקצוע ההוראה הוא מורכב ובעל השפעה מכרעת על המשך החיים המקצועיים של עובד הוראה הן מבחינת נכונותו להתמדה בהוראה והן מבחינת גיבוש תפיסת תפקידו וזהותו המקצועית. כניסה ראויה למערכת וקליטה מיטבית מותנת, בין היתר, בליווי נכון ובתהליכי תמיכה והערכה וזהו תפקידה של היחידה להתמחות וכניסה להוראה "ראשית".

• ד"ר צילה ארן - ראש היחידה ורכזת תכנית "עובד הוראה חדש"
• גב' רבקה שטיינמץ - רכזת תכנית ה"התמחות"
• גב' רבקה גרין - רכזת התכנית "הכשרת חונכים ומלווים"

Name and position
גב' מיכל ועקנין
מזכירת תכנית ה"התמחות"
Name and position
גב' שושי מוזסון
מזכירת התכניות "עובד הוראה חדש" ו"מחקר"
Name and position
גב' דינה שווימר
מזכירת התכנית "הכשרת חונכים ומלווים"