ראשית ישן

התמחות וכניסה להוראה

תהליך הכניסה למקצוע ההוראה הוא מורכב ובעל השפעה מכרעת על המשך החיים המקצועיים של עובד הוראה הן מבחינת נכונותו להתמדה בהוראה והן מבחינת גיבוש תפיסת תפקידו וזהותו המקצועית. כניסה ראויה למערכת וקליטה מיטבית מותנת, בין היתר, בליווי נכון ובתהליכי תמיכה והערכה וזהו תפקידה של היחידה להתמחות וכניסה להוראה "ראשית".

ביחידה ארבע תכניות

ההתמחות-סטאז'

תכנית המיועדת לסייע למתמחות להתמודד ולעבור את שנת ההוראה העצמאית שלהם באופן הטוב ביותר

עובד הוראה חדש

תכנית המיועדת לעזור למורות ולגננות בשנת עבודתן הראשונה לעמוד באתגרים המרובים העומדים בפניהן, מבחינה מקצועית, אישית, סביבתית ואירגונית.

הכשרת חונכים ומלווים

תכנית המיועדת להכשרת מורים שיחנכו וילוו את המתמחים ועובדי ההוראה החדשים בסלילת דרכם במערכת החינוך.

מחקר

ביצוע מחקרים המלווים תהליכים הקשורים לשלב הכניסה להוראה.

• ד"ר צילה ארן - ראש היחידה ורכזת תכנית "עובד הוראה חדש"
• גב' רבקה שטיינמץ - רכזת תכנית ה"התמחות"
• גב' רבקה גרין - רכזת התכנית "הכשרת חונכים ומלווים"

מזכירת תכנית ה"התמחות"
גב' מיכל ועקנין
02-6750735
מזכירת התכנית "עובד הוראה חדש"
גב' ציפי וויץ
02-6750930
מזכירת התכנית "הכשרת חונכים ומלווים"
גב' צופיה ליפשיץ
02-6750957