הכשרת חונכים ומלווים

בחרתם לחנוך- בחרתם גבוה!

חונך ומלווה כמנטור-
מומחיות, מחוייבות, השראה, שותפות

פרחי ההוראה מחכים לכם..

 

הלימודים בקבוצות נפרדות לנשים ולגברים

 

להרשמה

 

paragraph

תפקיד החונך המלווה

חונך

 

תפקיד החונך והמלווה מתוך פורטל עובדי הוראה -  שכר לחונך ולמלווה

הגמול למורה החונך משולם דרך תלוש השכר, על פי המפתח הבא: 2.4% לחניכת מתמחה אחד,
 4.8% לחניכת שני מתמחים,  7.2% לחניכת שלושה מתמחים

מורים חונכים במוכש"ר ביסודי ובקדם היסודי- השכר עדיין דרך המכללה בה רשום המתמחה

המורה המלווה- 1,000 ₪ בשנה דרך המכללה בה רשום עובד ההוראה החדש

 

מידע כללי על התוכנית

מידע

הקורס מיועד לחונכים ומלווים בפועל בשנת תשפ"ג

60 שעות לימוד בשנתיים, 10 מפגשים בכל שנה , לוח זמנים וסילבוס מלא- בהמשך

סביבות הלמידה

  • שני מפגשים במכללה
  • ארבעה מפגשים בזום
  • ארבעה מפגשים במודל, יחידות למידה א- סינכרונית במקום והזמן המתאים לכל אחד

תעודת חונך ומלווה מטעם משרד החינוך- לעומדים בדרישות הקורס

דרישות הקורס- השתתפות ב-80% מהמפגשים, הגשת מטלות בזמן , מטלת סיום

עלות- דמי רישום בלבד-65 ₪

מה לומדים אצלנו בשנה א'?

חונך
התמקדות במתמחה ובתהליך החניכה והליווי

עולמם של מורים מתחילים

פרקטיקות חניכה וליווי

היחס המסייע 

משוב, רפלקציה ושיח פדגוגי

הערכה כתהליך להתפתחות ולהעצמה

תקשורת בין-אישית

תיאוריה, מיומנויות, כלים וסימולציות
 

 

מה לומדים אצלנו בשנה ב'?

חונך
הרחבה והעמקה בתפיסת התפקיד של החונך והמלווה

מסוגלות עצמית - חוזקות ונקודות תורפה

כישורי הובלה ומנהיגות

מורכבות - דילמות וקונפליקטים 

התמודדות עם התנגדויות

גישות לחונכות ולליווי

חקר פרקטיקה

תיאוריה, מיומנויות, כלים וסימולציות

מנהלת התוכנית
גב' רבקה גרין
רכזת מנהלית
גב' צופיה ליפשיץ
02-6750957