תקציבי מחקר

תוכניות תמיכה כלכלית

 

המכללה מעמידה סיוע כלכלי למרצי המכללה באמצעות רשות המחקר כדי להקל בתהליכי המחקר.
הסיוע יינתן למרצים על פי התבחינים הבאים :
סיוע כלכלי ניתן למרצים העובדים במכללה בפועל בהיקף של 25% לפחות, המכללה מסייעת למרצים אשר חלק מהשיוך האקדמי שלהם הוא מכללה ירושלים.
נוסחת הסיוע הכלכלי הוא 5000 ₪ * חלקיות משרה (25% - 1250 ₪, 50% - 2500 ₪, 75% - 3750 ₪, 100%+ - 5000 ₪).  
אין אפשרות לקבל יותר מ 5000 ₪ גם למי שמשרתו גדולה מ 100%. 
 
הסיוע הכלכלי ניתן בשלושה אופנים:
  1. סיוע על חשבון המכללה לא על חשבון המענק, בעיצוב פוסטרים מדעיים ומצגות על ידי הסדנה הדידקטית;
  2. סיוע באמצעות שירותי המכללה בתשלום מתוך המענק האישי, במתן שירותי מידענות, עריכה לשונית, תרגום וייעוץ סטטיסטי;
  3. סיוע באמצעות העברת המענק לגורמים חיצוניים או ישירות למרצים,
במקרים של פרסום מאמר, תשלום שכבר נעשה עבור שירותי מחקר או תשלום עבור השתתפות בכנס יקבל המרצה החזר במסגרת תקציבו האישי לתלוש המשכורת.
במקרה של פרסום ספר בהוצאה לאור, הדפסת פוסטרים מדעיים או הצעות מחיר לפני רכישת שירותים יועבר הכסף ישירות לגורם החיצוני.
כדי לקבל את הסיוע יש למלא את הקישור.
 
ניתן להגיש בקשה בכל עת בשנה.

 

בקשת תמיכה לסיוע כלכלי