תוכניות הרשות

 

תוכנית ליווי אישי

התוכנית באה במטרה לשרת מרצים שיש להם רעיון למחקר או אפילו התחילו לערוך מחקר וצריכים סיוע בקידומו ופרסומו. במסגרת זו יכול מרצה יחיד או קבוצת מרצים לקבל מפגשים אישיים המיועדים לסיוע פרטני וממוקד בצרכים שלהם. תוכנית זו מייצרת מסגרת עבודה מובנית שמסייעת בארגון זמן ומתו מידע מקצועי בקידום המחקר במטרה לסיים את כתיבתו ופרסומו תוך שנה אקדמית. התוכנית נותנת שירות מותאם למרצים שעורכים מחקר בתחום החינוך וגם בתחום היהדות. 

ניתן להגיש עד תחילת סמסטר א'.

 

תוכנית קהילות לומדות

התוכנית באה במטרה לשרת מרצים אשר לא מורגלים בעריכת מחקר ובאים לקבל כלים בסיסיים, כיווני חשיבה, סיוע בגיבוש שאלת מחקר ותמיכה קבוצתית. התוכנית כוללת מפגשים קבוצתיים חודשיים בהם נערכים תהליכי חשיבה ולמידה, מעבר לכך כל חברי הקהילה נפגשים באופן פרטני עם המרצה לקידום אישי בתחום המחקר. במסגרת התוכנית פועלות ארבעה קהילות שונות שנותנות מענה לאוכלוסיות מרצים שונות: קהילת חינוך, מסייעת למרצים המבקשים לחקור שאלות מחקר בנושא הוראה, למידה, פדגוגיה או הכשרה להוראה. קהילת יהדות, מסייעת למרצים המבקשים לחקור שאלות בנושאים דיסציפלינריים בתחום מחשבת ישראל ותנ"ך. קהילת מדריכים פדגוגיים, מסייעת למדריכים פדגוגיים לחקור את עבודתם מנקודות מבט שונות. קהילת דוקטורנטים, מסייעת למרצים הנמצאים במהלך כתיבת הדוקטורט שלהם (במסגרת זו הסיוע הוא בעיקר אישי). מטרת הקהילה היא לסייע למרצים השותפים לפתח רעיונות מחקר.

ניתן להגיש עד תחילת סמסטר א'.

 

ועדת אתיקה

עולם המחקר דואג לשמירה והגנה על משתתפי המחקר ועל הפעולה המוסרית והרגישה של החוקר במסגרת המחקרית. המיקוד של ועדת האתיקה הוא בראש ובראשונה מניעה של פגיעה פיזית או רגשית של המשתתפים, בנוסף, תפקיד הועדה הוא שמירה על סודיות ואנונימיות של המשתתפים וכן אי ניצול יחסי מרות במסגרת המחקר ביחסים הקיימים בין החוקר והנבדקים או אוספי הנתונים. המחקר במסגרות חינוכיות מחייב קבלת אישור ועדת אתיקה של המכללה ואישור המדען הראשי של משרד החינוך. מחקר שאינו מתבצע בתוך מסגרות חינוכיות מחייב קבלת אישור ועדת אתיקה של המכללה בלבד (למשל איסוף נתונים מעובדי הוראה ברשתות חברתיות, מחקר על סטודנטים במכללה או על מורי-מורים). ועדת האתיקה שומרת על זכויות הנבדקים וכן על המהלך המוסרי של המחקר ואישורה נדרש לפרסום מאמרים בבמות אקדמיות שונות. 

ניתן להגיש בקשה בכל עת בשנה.

 

סיוע כלכלי

סיוע כלכלי ניתן למרצים העובדים במכללה בפועל בהיקף של 25% לפחות. 
המכללה מסייעת למרצים אשר חלק מהשיוך האקדמי שלהם הוא מכללה ירושלים. 
נוסחת הסיוע הכלכלי הוא 5000 ₪ * חלקיות משרה (25% - 1250 ₪, 50% - 2500 ₪, 75% - 3750 ₪, 100%+ - 5000 ₪).  
אין אפשרות לקבל יותר מ 5000 ₪ גם למי שמשרתו גדולה מ 100%. 
המכללה תיתן את הסיוע הכלכלי בשתי דרכים: 
א.    שווה ערך של שירותים כמו מידענות, עריכה לשונית, תרגום ושירותי סטטיסטיקה. כל מרצה יוכל לקבל סיוע בהיקף המותנה בתקציבו. לאחר הגשת בקשה יתקבל מענה ביחס לזכאות לשעות שירותים. 
ב.    תשלום עבור:
כנסים: דמי הרשמה לכנס (לא לנסיעות או לינה), הפקת פוסטר מדעי והדפסתו.
מאמרים: תשלום של 1000 ₪ עם פרסום מאמר אקדמי בכתבי עת שפיטים בעברית או באנגלית. תשלום/החזרים עבור קניית שירותי מחקר חיצוניים (מידענות, עריכה לשונית, תרגום, סטטיסטיקה). 
ספר: תשלום עבור ספר שהתקבל בהוצאה לאור אקדמית/מקובלת.    

ניתן להגיש בקשה בכל עת בשנה.