פניות בנושא הטרדה

הודעה לסטודנטיות המכללה, ולחברי הסגל האקדמי והמנהלי

בהתאם לתקנה 9 (א1) (5) לתקנות הטרדה מינית (חובות המעביד) תשנ"ח – 1998 מונתה ד"ר ניצה קאליש,  כאחראית על הנושא והיא תעמוד לרשות הסטודנטיות הזקוקות לעזרה בנושא זה.

ניתן לפנות לד"ר ניצה קאליש על כל צרה שלא תבוא לפי הפרטים הבאים:

בטלפון: 052-3466169

באמצעות במייל nkalish10@gmail.com