פניות בנושא הטרדה

הודעה לסטודנטיות המכללה, ולחברי הסגל האקדמי והמנהלי

בהתאם לתקנה 9 (א1) (5) לתקנות הטרדה מינית (חובות המעביד) תשנ"ח – 1998 
מונתה ד"ר ניצה קאליש, כאחראית על הנושא והיא עומדת לרשות הזקוקים לעזרה בנושא זה.

ניתן לפנות  לד"ר ניצה קאליש במקרה הצורך לפי הפרטים הבאים:
בטלפון או בווצאפ: 052-3466169 
באמצעות המייל : nkalish10@gmail.com

החוק למניעת הטרדות מיניות, תשנ"ח 1998