פניות בנושא הטרדה

הודעה לסטודנטיות המכללה, ולחברי הסגל האקדמי והמנהלי

בהתאם לתקנה 9 (א1) (5) לתקנות הטרדה מינית (חובות המעביד) תשנ"ח – 1998 מונתה הגב' טללי אביב-כהן,  כאחראית על הנושא והיא תעמוד לרשות הסטודנטיות הזקוקות לעזרה בנושא זה.

ניתן לפנות לגב' טללי על כל צרה שלא תבוא לפי הפרטים הבאים:

בטלפון 052-8614696

באמצעות במייל לפי הכתובת : avivtaly@gmail.com