מעון "בית רפאל"

לרשות הסטודנטיות עומד מעון לתינוקות המצויד היטב ומנוהל ע"י "בית רפאל" ומוכר ע"י משרד התמ“ת לצרכי הנחות.

טל: 02-534255202-6251006.