הוראת המדעים

על החוג

במוקד התוכנית עומדים המורים למדעי הטבע ולמתמטיקה, המעוניינים לשכלל ולשדרג את הבנתם התיאורטית והמעשית בהוראת המדעים וכן לקדם את הידע שלהם בהיבטים שונים של דיסציפלינת ההתמחות.
בוגרי התוכנית בעלי התואר השני, יוכלו לתרום למערכת החינוך גם במילוי תפקידים מרכזיים בהוראת המדעים, הן בתוך בתי הספר כמרכזי מקצוע והן ברמה האזורית כמורים מובילים, כמנחים וכמדריכים.

לימודים היברידיים פעם בשבוע,  שלושה סמסטרים,

פעם בשבוע נשים: יום ג'  14:30 – 21:15

גברים 16:00 – 22:00

 

לחצו כאן להרשמה לחוג

paragraph

 

חובות הסטודנטים ותנאי הגמר

 • השלמת כל חובות התוכנית בציון ממוצע משוקלל של 70 ולא פחות מציון של 65 בכל קורס.
 • שתי עבודות סמינריוניות - אחת בכל שנה.
 • פרוייקט יישומי מחקרי.

 

מבנה התכנית

לצורך השלמת הדרישות לקראת תואר שני ילמדו הסטודנטיות בתוכנית 52 שעות סמסטריאליות שיתחלקו על פני שנתיים (26 שעות סמסטריאליות במשך כל שנה).
הלימודים יורכבו מלימודי תשתית בחינוך ומלימודי התמחות בהוראת המדעים ובמוקדים השונים (מתמטיקה, ומדעי הטבע). כמו כן תיכלל בתוכנית סדנת הדרכה לקראת הכנת הפרויקט היישומי-מחקרי.
 

 1. לימודי תשתית - אשכול החינוך (12 ש"ס)
  קורסים מתקדמים בחינוך ובמחקר חינוכי. אשכול זה יהיה משותף לשלושת המוקדים ולכל התכניות לתואר שני שתופעלנה במכללה ירושלים.
 2. לימודי התמחות
  • אשכול הוראת המדעים (20 ש"ס) קורסים בהיסטוריה ובפילוסופיה של המדעים, בשיטות מחקר בהוראת המדעים, בהוראת המדעים, ובסוגיות מתקדמות במחשבת הוראת המדעים ובדידקטיקה של הוראת המדעים. חלק מהקורסים יהיו משותפים לשלשת המוקדים, וחלקם יהיו ספציפיים לכל מוקד. בתכנון הקורסים נלקחה בחשבון העובדה שיש מורות המלמדות צירופים שונים של מקצועות בחטיבת הביניים (למשל: מדעים ומתמטיקה) ולכן קורסי הבחירה באשכול זה משותפים לכל המוקדים.
  • אשכול הדיסציפלינות המדעיות (16 ש"ס)
   1. קורסים במדעי הטבע - לסטודנטיות במוקד הוראת מדעי הטבע.
   2. קורסים במתמטיקה - לסטודנטיות במוקד הוראת המתמטיקה.

 

"לימודים היברידיים", שלושה סמסטרים, ניתן לסיים בשנה (סמסטר נוסף לזכאים להחזר ששכר לימוד ממשרד החינוך)

מטרות תוכנית הלימודים לתואר שני ב"הוראת המדעים"

 • מתן מענה לביקוש הגובר של מורים המלמדים בפועל (בוגרי מכללה ירושלים ובוגרים של מכללות ואוניברסיטאות אחרות), המעוניינים בלימודי המשך ובקידום מקצועי - באמצעות תוכנית לימודים לתואר שני הייחודית למורים - תוכנית שאינה בנמצא במערך ההשכלה הגבוהה הקיים כיום. התוכנית תעמיד עוד נדבך ב"למידה לאורך החיים" (lifelong learning) של המורים.
 • קידום מערכת החינוך על ידי שדרוג מקצועיותם של המורים למתמטיקה, למדעי הטבע, ויצירת מנהיגות מקומית בקרב מורים אלו. קידום המורים על ידי יצירת נתיב לניעות במערכת החינוך בתפקידים שונים הקשורים להוראת המדעים, כגון רכזי מתמטיקה, בבתי הספר, השתלבות במערך ההדרכה למורי המדעים ועוד. הכשרת מורים מומחים, מורים מובילים, מפתחי תכניות לימודים ובעלי תפקידים אחרים בתחום הוראת המדעים.
 • הכשרת מורים-חוקרים בעלי מוטיבציה ויכולת לחקירת ההוראה בכיתותיהם לצורך שיפור ההוראה וקידומה.
 • טיפוח חזון וכלים להוראה משמעותית של מדעי הטבע והמתמטיקה המורים של הדיסציפלינות הללו במערכת החינוך בישראל. ביסוס הגישה הרואה את תפקיד המורה אַפְשָׁר(facilitator) של תהליכי למידה, מנחה ומתווך של ידע דיסציפלינארי.

 

הרציונל של התכנית לתואר שני בהוראת המדעים של מכללה ירושלים

במהלך ארבעים וחמש השנים האחרונות התגבש התחום של "הוראת המדעים" ונעשה תחום אקדמי העומד בפני עצמו. במסגרתו נעשה מאמץ לבנות ידע והבנה של התהליכים היעילים בלמידה ובהוראה של מדעי הטבע והמתמטיקה. המאמץ לבניית ידע זה נעזר במחקרים רבים המבוצעים בכל העולם. במהלך עשרות שנים אלו פותחו כמה "דורות" של תוכניות לימודים וחומרי למידה חדשים, שלוו במחקרי הערכה.

הניסיון שהצטבר מאז שנות הששים ועד ימינו בהפעלת תוכניות הלימודים ה"חדשות" והמסקנות של מחקרי הערכה שלהן, הביאו להכרה הולכת וגוברת במרכזיות תפקידו של המורה הפעלה נכונה של תוכנית הלימודים בכיתה. כבר בשלבים מוקדמים התפתחה ההכרה שנוסף על פיתוח חומרי למידה משופרים, ידידותיים למורים ולסטודנטים, יש להשקיע מאמצים רבים בשינוי תפיסת המורים את הלמידה ואת ההוראה ובשיפור מיומנויות ההוראה שלהם.

בעקבות פרסום דוח הוועדה העליונה לחינוך מדעי וטכנולוגי - "דוח הררי", בראשית שנות ה- 90, פותחו בארץ תכניות לימודים חדשות לבית הספר היסודי, לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה. תכניות אלו מציבות בפני המורים למדע וטכנולוגיה ולמתמטיקה דרישות חדשות: התמודדות עם תכנים חדשים, הוראה של מיומנויות חשיבה ולמידה ושל מיומנויות חקר ופתרון בעיות, שילוב טכנולוגיות המחשוב והתקשוב, הוראה בין - תחומית, עבודת צוות ועוד. אתגרים חדשים אלה מחייבים תוכניות טיפוח ותמיכה שתקדמנה את מקצועיות המורים בשטח. התוכנית לתואר שני ב"הוראת המדעים" במכללה ירושלים, עוצבה כדי לענות על הצורך הזה.

במוקד התוכנית עומדים המורים למדעי הטבע ולמתמטיקה, בעלי ניסיון בהוראה, המעוניינים לשכלל ולשדרג את הבנתם התיאורטית והמעשית ב"הוראת המדעים" וכן לקדם את הידע שלהם בהיבטים שונים של דיסציפלינת ההתמחות שלהם. ניתן לצפות כי בוגרי התוכנית הזו, בעלי התואר השני, יוכלו לתרום למערכת החינוך גם במילוי תפקידים מרכזיים בהוראת המדעים, הן בתוך בתי הספר כמרכזי מקצוע והן ברמה האזורית כמורים מובילים, כמנחים וכמדריכים.

תנאי הקבלה לתוכנית לתואר שני ב"הוראת המדעים"

 • תואר בוגר בהוראה (B.Ed) או בוגר במדעים (B.Sc) בביולוגיה, בכימיה, במתמטיקה, בציון ממוצע של 80 לפחות בדיסציפלינת ההתמחות וציון 80 לפחות בלימודי הפדגוגיה.
 • תעודת הוראה לכיתות ז-י במדעים, במתמטיקה.
 • אוריינות מחשב ונגישות לאינטרנט.
 • אישור ועדת קבלה לאחר ראיון אישי.

הערה: במקרים של בקשה להתקבלות למוקד מסוים ללא תואר ראשון בתחום המבוקש (לדוגמה: על ידי מורה בעל תואר בוגר בפיזיקה המלמד מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים), יתקיים דיון בועדת ההוראה של התוכנית.

ראש החוג להוראת המדעים
ד"ר עמיחי יבלוביץ
02-6750962

מתעניינים בלימודים?