בקשה לערעור על ציון - היחידה ללימודים מקוונים

פרטים אישיים

אני מבקש/ת לערער על הציון במבחן:

פרטי הקורס

  • ניתן להגיש ערעור תוך שבועיים מיום פרסום הציונים. 
  • חשוב: המבחן ייבדק בשנית. יתכן שיוחלט על ציון נמוך יותר!

התוכנית בה אני לומד