בקשה לערעור על ציון - היחידה ללימודים מקוונים
פרטים אישיים
אני מבקש/ת לערער על הציון במבחן:
פרטי הקורס
  • ניתן להגיש ערעור תוך שבועיים מיום פרסום הציונים. 
  • חשוב: המבחן ייבדק בשנית. יתכן שיוחלט על ציון נמוך יותר!
התוכנית בה אני לומד