מבחני מועד ג'
ניתן להגיש בקשות לסמסטר א' תשפ"ב עד לתאריך יא' אייר תשפ"ב
  • ניתן להגיש בקשה למועד ג רק ב 2 קורסים.
  • מבחני מועד ג' יתקיימו בימי ראשון בבוקר.
  • חובה לצרף אישורים ומסמכים מתאימים
  • אין אפשרות להגיש בקשה למועד ג' בקורס שנלמד בשנים קודמות.
  • במידה ולא תגיעי למבחן ללא הודעה מוקדמת של יום אחד לפחות – תיאלצי לשלם קנס של 500 ₪!
  • זיכרי! אם לא נבחנת במועד ג' (מכל סיבה שהיא) – תוכלי להיבחן רק במועד הבחינה הבא שייקבע לקורס זה.
תשובות יינתנו במייל.
טופס לבקשת אישור למועד ג'
לשליחת טופס מקוון, יש למלא את הפרטים המבוקשים בעמוד זה.
פרטים אישיים
חובה להעלות אישורים ומסמכים מתאימים
One file only.
מוגבל ל 8 MB.
סוגים מותרים: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
אני מבקש/ת אישור למועד חריג למבחן זה
פרטי קורס מס' 1
פירוט הבקשה קורס 1 מועד א
פירוט הבקשה קורס 1 מועד ב
פרטי קורס מס' 2
פירוט הבקשה קורס 2 מועד א
פירוט הבקשה קורס 2 מועד ב