טופס לבקשת אישור למועד ג' - היחידה ללימודים מקוונים
יש למלא טופס נפרד לכל מבחן.
פרטים אישיים
אני מבקש/ת אישור למועד חריג למבחן זה
פרטי הקורס
פירוט הבקשה מועד א
פירוט הבקשה מועד ב
אישור מחלה
במקרה מחלה, חובה להעלות אישורים ומסמכים מתאימים
One file only.
מוגבל ל 8 MB.
סוגים מותרים: gif, jpg, jpeg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, mp4, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.