רישום לקורסים מקוונים

סטודנטים לתואר במכללה, שימו לב עליכם לפנות למזכירות החוג ולא למלא טופס זה.
פרטים אישיים
פרטי תקשורת
עובדי הוראה

לתשומת לבך:

● קבלת גמולי השתלמות לעובדי הוראה מותנית במילוי הפרטים הבאים

● האחריות להשגת אישור על לימודים במסלול האישי, מוטלת על הסטודנט/ית

● מתן הגמולים תלוי במעמדו האישי של הסטודנט/ית עפ"י החלטת משרד החינוך

 

 

לצפייה בתקנון - לחצו כאן
לצפייה בנוהל - לחצו כאן

tye

בחר/י קורס/ים
762
762
1524
762
1524
762

לחצו על שלח וצרו קשר עם המזכירות במייל  tikshuv-jer@Michlalah.edu או בטלפון 02-6750983

לבחירת הקורסים ותשלום לחצו על שלח