טופס הרשמה לקורסים מקוונים

הרשמה לקורסים סמסטר א' תשפ"ב
בחר/י קורס/ים
739
1478
739
1478
739
739
עלות כל 1 ש"ש : 739 ₪ צמוד למדד 07/2021

לתשלום: 0 שח צמוד למדד 07/2021

tye

לצפייה בתקנון - לחצו כאן
לצפייה בנוהל - לחצו כאן
לידיעתכם, התאמות במבחנים – יטופלו אך ורק בעת הרישום (ולא בסמיכות למבחנים)
פרטים אישיים
פרטי תקשורת
פרטים נוספים
פרטי תשלום
ברצוני לשלם באמצעות

יש למלא לפי השתייכות הקרן אליה את/ה שייכ/ת:
לחצו כאן להורדת טפסים של שבתון - ארגון המורים
לחצו כאן להורדת טפסים של שבתון - הסתדרות המורים
לפני שהינך ממלא/ת טופס זה, יש לודא שאושר בקרן מס' השעות שהינך משלם/ת במכללה דרך הקרן.
לאחר מילוי הטופס, עליך להביא אלינו את הטופס המקורי למזכירות הקורסים המקוונים חדר 725 או לכתובת: מכללה ירושלים, ת.ד. 16078 ירושלים 9116002 לידי המקוונים.