כנס לתלמידות המכללה ביום הקדיש הכללי, עשרה בטבת

כנס לתלמידות המכללה

כנס לתלמידות המכללה ביום הקדיש הכללי, עשרה בטבת 

״מתי אמא תבוא?״ - סיפורם של ילדי המסתור בשואה
מרצה: פסיה פרסי
 
יום שלישי, י' בטבת, בשעה: 11:45 בזום