ברכות לזוכים בחידון מורשת השואה 'תזכרו שאתם יהודים'

חידון
 

חידון

חידון זוכיםחידון זוכים
חידון זוכיםחידון

 

 

על החידון

 

חידון מורשת השואה תשפ"ב מוקדש לסיפורם של ילדי המסתור בזמן השואה ובתום המלחמה.

אלפי ילדים יהודים מצאו מסתור אצל משפחות נוכריות בתקופת השואה, הן במזרח אירופה והן במערבה. סיפוריהם של ילדים אלה ושל מציליהם הם הנושא של חידון מורשת השואה תשפ"ב.

רבים מילדי המסתור חיים עימנו, וכמובן שאינם עוד ילדים: הם סבים וסבתות, ומאור פניהם ואהבתם למשפחה ולעם אינם מסגירים את החוויות הקשות שעברו בילדותם. כך כלפי חוץ, אך בנפשם פנימה מתעוררים דווקא בשנים אלה זיכרונות קשים המדירים את מנוחתם.

באמצעות ספר החידון נעקוב אחר התהליך שעברו הילדים שחיו במסתור, נהיה עימם במצוקתם ובתקוותם, נכיר את האנשים שהחזירו אותם לעמם, שיקמו אותם בגוף ובנפש ונזכור את חסידי אומות העולם, שסיכנו את עצמם כדי להציל את הילדים.

המרכז ללימודי השואה במכללה ירושלים מבקש להעלות את סיפוריהם של הילדים המוסתרים, של מציליהם ושל הפודים אותם מדי זרים. כל סיפור הוא פיסת חיים עצובה, אך יש בו גם תקווה. ילדים אלו היו התשתית לבניית החברה הישראלית והיהודית בארץ ובתפוצות.