פיתוח מקצועי למורים

תוכניות חדשניות ייחודיות לפיתוח וקידום צוותים ולליווי מנהלים

תוכניות חדשניות ייחודיות לפיתוח וקידום צוותים ולליווי מנהלים.
פרטים בקרוב...

 

 

 

paragraph
ראש התכנית
גב' רבקה גרין
Phone
מזכירת התכנית
גב'
02-6750940