כנס קיץ "ואפילו בהסתרה" היבטים חדשים על החיים במסתור בתקופת השואה

כנס קיץ