כנס ימי לימוד בתנ"ך ד'-ו' אב 1-3.8

כנס ימי לימוד בתנ"ך

כנס ימי עיון