מדריכות המחלקה לחינוך בביקור באיפכא

איפכא

מדריכות המחלקה לחינוך בביקור באיפכא

המדריכות הפדגוגיות במחלקה לחינוך יצאו ליום למידה משותף ב'איפכא', מרכז לחדשנות פדגוגית בפסגת זאב. בהמשך ליום זה תשולב בהתנסות המעשית פעילות חדשנית וחוויתית בבתי הספר. 

איפכא

 איפכא      

       איפכא

     איפכא

      איפכא

איפכא