ערב השקת הספר "ואת יהודה שלח לפניו... להורות"

ספר

ערב השקת הספר "ואת יהודה שלח לפניו... להורות"

סיפור חייו של מיסד המכללה 
הרב יהודה קופרמן זצ"ל

השקה

לאישור הגעה