השקת הספר "ואת יהודה שלח לפניו... להורות" סיפור חייו של מיסד המכללה  הרב יהודה קופרמן זצ"ל