תערוכת מיתוג תשפ״ב

יצירת שם לחברה וקביעת מסר ייעודי עבורה.

עיצוב לוגו ושפת מותג רחבה על פי המסר שהוגדר.