החוג למשאבי למידה, תערוכת צילום, שנה א' פג'

תערוכת צילום, שנה א' פג'