כנס זום לקראת יום הזיכרון הבינלאומי לשואה

לקראת יום הזיכרון הבינלאומי לשואה