שינויים בשעות פעילות הסדנא בחודש תשרי

ג תשרי צום גדליה הסדנא פתוחה בין השעות 9:00-13:00
ד-ה תשרי הסדנא פתוחה בין השעות 9:00-17:30
י"א-י"ב תשרי 9:00-15:00
כ"ד תשרי 9:00-15:00
כ"ה-כ"ו תשרי 9:00-17:30
בשאר הימים הסדנא סגורה