סיור לימודי בהרי ירושלים

החוג למדעי הטבע במכללה ירושלים קיים סיור לימודי בהרי ירושלים. הסטודנטיות סייירו בשמורת "המסרק", חקרו את מערכת התאומים וסיימו ביד קנדי וביער עמינדב וחירבת סעדים. הסיור הלימודי הדרכת דר'  נועם בר-שי ואביחי בנימיני התמקד בתחומי הבוטניקה, אקולוגיה וזואולוגיה בהרי יהודה.