בוטל - כנס בינה מלאכותית, יהדות וחינוך

 

אנו נמצאים בימים מאתגרים במיוחד ברמה הלאומית והאישית. לאור זאת, הוחלט לדחות את קיומו של הכנס בינה מלאכותית, יהדות וחינוך. 
הודעה על תאריך חדש תישלח בהמשך.
לשאלות ניתן לפנות ל- aiinfo@Michlalah.edu.il  
 
בתפילה לבשורות טובות, ישועות ונחמות,
ד"ר רבקה טאוב
יו"ר הועדה האקדמית

 

 

בוטל יו"ר הכנס: פרופ' עלי מרצבך יו"ר הועדה האקדמית: ד"ר רבקה טאוב חברי הועדה האקדמית: הרב מרדכי קופרמן, הרב ד"ר ברוך ברנר, ד"ר שרה בלאק, ד"ר רבקה טאוב, ד"ר גילי כץ, ד"ר שרה פנטליאט, ד"ר זיוה קוסופסקי, גב' אסנת כהן, גב' תמר שוורץ 12:30-13:00	התכנסות והרשמה, כיבוד קל 13:00-13:20	פתיחה וברכות: פרופ' עלי מרצבך 				נשיא מכללה ירושלים 				דר' דבורה רוזנווסר 				דר' צילה ארן, ראש החוג לחינוך 				דר' רבקה טאוב, יו"ר הוועדה האקדמית של הכנס, 				ראש החוג למדעי המחשב 13:30-13:50	פרופ' משה קופל, אוניברסיטת בר אילן - 				בינה מלאכותית ככלי ללימוד תורה  13:50-15:10	מושב ראשון- AI ויהדות יו"ר: הרב ד"ר ברוך ברנר, מכללה ירושלים וישיבת מעלה אדומים מר מרדכי בניטה- אתיקה בכלי AI מר נתי בן גיגי, פרופ' מעיין ז׳יטומירסקי גפת, ד"ר יונתן שילר, ד"ר ביני קצוף - שימוש בבינה מלאכותית לאיתור ושליפת הפניות מקורפוסים הלכתיים גדולים ובניית רשתות השפעה בין רבנים מר יעקב שנרב וד"ר שמואל שנהב - רכבים אוטונומיים: דילמות אתיות וחברתיות 15:10-15:30	הפסקה  16:15 15:30-	מושב שני- הרצאות טד יו"ר המושב: ד"ר אופיר אחימאיר, מכללה ירושלים מר אלעד רוזנפלד - חמש מסקנות מעשרה חודשים של בינה מלאכותית בכיתה גב' איקה מישר - יצירת קלפים מטאפוריים עם הבינה המלאכותית דר' שלמה ישי - AI מחוללת אינסוף אפשרויות - אתגר חינוכי יהודי ד"ר רינה אזולאי - אתגר הבינה המלאכותית העתידנית, וכיוונים לפתרון בהשראת התנ"ך  16:15-16:30	הפסקה  16:30-17:45	מושבים משותפים מושב שלישי - AI וחינוך יו"ר: פרופ' זהבית גרוס, אוניברסיטת בר אילן גב' נופר אביטל וד"ר דרור מלכה - קבלת משוב בזמן אמת על ידי לימוד מכונה בהבנת רגשות של סטודנטים מתמונות ד"ר אלה לוריא ופרופ' זהבית גרוס - שימוש במציאות מדומה כאמצעי יעיל לשימור זכרון השואה לדורות הבאים. פרופ' נח דנא פיקארד, ד"ר אלי בגנו וד"ר שולמית רכס - ChatGPT מצליח היטב במבחנים לרפואה אבל אינו מבין אלגברה לינארית לעומק ד"ר ירון זילברשטיין - בינה מלכותית ומהדורה מדעית־דיגיטלית לתלמוד ירושלמי: הילכו שניהם יחדיו? מושב רביעי- AI וחינוך יו"ר: פרופ' אורה ויסקינד, מכללה ירושלים גב' אפרת נבו - הערכה חלופית ובינה מלאכותית, הילכו יחדיו? דר' גילי כץ - סקירת מגמות במחקר חינוכי בתחום ה- AI היבטים מוסריים של קבלת החלטות גב' אסנת כהן וגב' אפרת נבו - השוואת י