מערכת מודל - מכללה ירושלים

סטודנטים, סטודנטיות יקרים,

מכללה ירושלים התחדשה במערכת moodle חדשה, לניהול הלמידה.
המערכת החדשה מאובטחת וזמינה בדרכים שונות: דרך אתר המכללה, דרך מערכת מידע אישי, 
או ישירות בקישור למערכת מודל 

מערכת moodle הישנה, שהיתה פעילה עד קיץ תשפ"ג, הוסתרה למשתמשים על ידי מכון מופ"ת, 
לכל ימי המלחמה, עקב דרישה של מערך הסייבר הלאומי.

הודעה בענין הגשת עבודות בקורסים קודמים, תשלח בהקדם.

בברכת בשורות טובות לעם ישראל

פרופ' עלי מרצבך
נשיא