יום חיזוק והתעוררות

בימים מורכבים אלו ולמרות שהלימודים האקדמיים טרם החלו,

המכללה קיימה יום חיזוק והתעוררות לסטודנטיות לתואר ראשון.

הסטודנטיות שמעו שיחה מפי הגב' דבורה פלאי, ששני ילדיה נרצחו בפיגוע דריסה.

לאחר מכן שרו והתחזקו עם הגב' יעל כליפא.

לסיכום כל חוג התכנס למפגש של חיבור הדדי, בנוכחות הסטודנטיות וסגל ההוראה.

 

גב' יעל כליפה מנגנת ושרה
 

 

גב' פלאי נואמת

 

גב' פלאי נואמת

 

סטודנטיות רוקדות