גיוס סטודנטים להוראה

שלום רב,

הגיעו למכללה פניות נוספות לאיוש משרות בבתי ספר שקלטו מפונים. לעיתים, לפי סוג העבודה והיקפה, העבודה בבית הספר יכולה להיות מוכרת כחלק מההכשרה להוראה.

לאחר ששובצת, יש לפנות מיידית ליעל בן ארזה   yaelbenarza@gmail.com 

אם מדובר בהתמחות - סטאז', יש לפנות לרבקה שטיינמץ   rivkasht@Michlalah.edu

להלן ההצעות:
 

שם בית הספר

דרוש/ות

שם המנהל/ת

דרך התקשרות

הערות

בית ספר ממד הר נוף בנות 

תרגול / הוראה בקבוצות

גב' ברוריה בס

bassbruria@gmail.com

כיתות ה' – ו'

תתמ"ד מצפה יריחו

הוראה בכיתה / מורה עמית / תרגול

מר יוסי פלהיימר

052-3003890

יתכן בתשלום והכרה כסטאז'
כיתות נפרדות לבנים ובנות

תתמ"ד מבוא חורון בנות

הוראה פרטנית / קבוצתית / מורה עמית / תרגול

גב' אורה קראוס

058-6299912

ייתכן בתשלום

התחייבות ליומיים קבועים בשבוע

תתמ"ד מבוא חורון בנים

הוראה בקבוצות / פרטנית

מר ערן מרגלית

052-7040105

ייתכן בתשלום
בעיקר לכיתות א'-ד'

בית ספר מפונים בשערי ירושלים

הוראה בקבוצות / פרטנית / מורה עמית / תרגול 

גב' אורית בלוך

052-8308026