תואר שני בייעוץ חינוכי

תואר שני בייעוץ חינוכי

 

התוכנית של מכללה ירושלים להכשרת יועצים חינוכיים מכוונת באופן ייחודי להכשרה לתפקיד הייעוץ ברגישות תרבותית לחברה הדתית-חרדית. התוכנית מובילה להבנה עמוקה ומעודכנת של צרכי הנועצים, החברה ומערכות החינוך בעידן הנוכחי המאופיין בשינויים מהירים, כמו שינויים במבנה המשפחה ושינויים טכנולוגיים.
נוסף על הקניית הידע התאורטי והיישומי בתחומי הייעוץ החינוכי, התוכנית תקנה כלים, ידע ומיומנויות שיאפשרו לסטודנטים לבחון את הזיקות בין מקצוע הייעוץ החינוכי ליהדות, הדינמיקות במערכת החינוך הישראלית, ותהליכי ההתאמה וההסתגלות הנדרשים לנוכח תפיסת ההקשרים התרבותיים.
בוגרי התוכנית לתואר שני בייעוץ חינוכי משתלבים במסגרות חינוכיות וטיפוליות מגוונות ואף מתקדמים לתואר שלישי בתחומים אלו.

 

להרשמה

paragraph

למה ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי דווקא אצלנו?

יש לך תשוקה לעולם הטיפולי?
רוצה לשלב חינוך וטיפול?
גישה מניעתית, איתור וטיפול בגיל צעיר ובתוך המסגרת החינוכית
שילוב של הדרכה מערכתית ופרטנית בהתאמה אישית בסטאז' במסגרות חינוך
שילוב אקדמיה ברמה גבוהה עם חיבור משמעותי לשדה החינוכי

מבנה הלימודים בתואר שני בייעוץ חינוכי

הלימודים בתואר שני בייעוץ חינוכי לכל הגילאים

 

לימודי תשתית

הכוללים אוריינות אקדמית, שיטות מחקר ומבואות

לימודי התמחות בייעוץ חינוכי

הכוללים זהות פרופסיונאלית ואתיקה, ייעוץ לבית הספר כמערכת, הנחיית קבוצות ועוד 

לימודי העמקה- התמקדות באקולוגיה מקצועית

הכוללים התערבות רגישת תרבות, עבודה מערכתית בחברה מסורתית משתנה, נפש ונשמה יחדיו-הנועץ הדתי
 

ראש החוג
ד"ר אסנת רובין
מזכירות החוג
גב' יהודית ברמן
02-6750938

הסטודנטיות שלנו