ופדויי ה' ישובון

דגל ישראל בעז"ה ביחד ננצח

"ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברינה" (ישעיהו, נ"א, י"א)

 

מכללה ירושלים מברכת את ד"ר ניצן אליקים על חזרתן של קרובות משפחתו,

דפנה ואלה אליקים, משבי החמאס.