כנס גשר מעל תהום עשרה בטבת

עשרה בטבת יום הקדיש הכללי גשר מעל תהום יום חמישי, ט' טבת תשפ"ד, 21.12.23 20:00 אירוע מקוון  ברכות: הרבנית אסתר פרבשטיין, ראש המרכז ללימודי השואה, מכללה ירושלים יגאל כהן, מנכ"ל לוחמי הגטאות "משקל הידע" - מחקר, חינוך והנצחה של תקופת קיצון - פרופ' חוי דרייפוס, אוניברסיטת תל אביב גשר של הצלה: שפה מוצפנת כהתנגדות - מכתביהם של יהודי בנדין בתקופת השואה כביטוי ל"פוליטיקה הפנימית של חסרי הכוח" ד"ר מלי איזנברג, בית לוחמי הגטאות ואוניברסיטת בר אילן גשר חינוכי: שפה חינוכית חדשה שנוצרה בתקופת השואה - פנינה רותם, המרכז ללימודי השואה, מכללה ירושלים. להשתתפות באירוע