דף מרצה ד"ר שרה חבשוש

ד"ר שרה חבשוש
ד"ר שרה חבשוש

 

מרצה במכללה ירושלים בתוכנית לתואר השני

בהוראת מחשבת ישראל ותורה שבעל פה.

מובילת תוכנית המצוינים רג"ב בתוכנית לתואר הראשון

וראש המרכז לאיכות ההוראה

 

תחומי המחקר שלי עוסקים בשני תחומי דעת:

1. בתחום תולדות התפילה והשפעת הקבלה עליה.

2. בתחום גיוון תרבותי במערכת החינוך והשתלבות של מורים עם רקע הגירה.