דף מרצה ד"ר ענת בארט

ד"ר ענת בארט
ד"ר ענת בארט

 

מרצה בכירה במכללה ירושלים

בחוג לניהול וארגון מערכות חינוך

וראש רשות המחקר במכללה. 

 

תחומי המחקר שלי:

התמחותה המחקרית נוגעת בחקר החברה החרדית בתחומים של משפחה וחינוך, בין נושאי המחקר שלה נמנים: גירושין בחברה החרדית, מנהיגות חינוכית חרדית, פעילות המחוז החרדי במשרד החינוך וחינוך בלתי פורמלי בחברה החרדית.