מפיקות פודקאסטים

המשתתפות בלימודי מח"ל ב', ביצעו משימת סיום מרתקת

בקורס "משך חכמה על התורה" שמועבר על ידי הגב' שיפרה גולשטיין: 

הפקת פודקאסטים על מקורות שהסטודנטיות למדו בעצמן, והצגתם לכיתה.

נרשמה התלהבות רבה בקרב משתתפות הקורס!
 

 

סטודנטיות מח"ל ב' עם שיפי גולדשטיין באולפן

 

סטודנטיות מח"ל ב' באולפן