יחידה היברידית למתמחות

שם היחידה: כיצד להניע תלמידים ללמידה?

 

שם המנחה: לילך לאה כהן

 

מה כוללת היחידה?

יחידה בעלת נושא שמעסיק באופן שכיח את כלל המורים כיום ותורמת ביותר לכלל ההתמודדויות החינוכיות כולל מניעת בעיות משמעת. תחום ההנעה ללמידה מחייב הקניית ידע אודות צרכים פסיכולוגיים הקשורים בהנעה ללמידה ויוצעו סוגי מענים מצד המורה למילוי סיפוקם של צרכים אלה בקרב התלמידים. לאור המידע הפרופסיונלי והמחקרי בתחום ההנעה והתרגילים הסדנאיים שיועברו במפגשים אני מאמינה כי המתמחה תועשר ותועצם באופן אישי בכך שתיחשף להזדהות עם התלמיד באמצעות אינסטרופקציה (=השתקפות עצמית לאחור-כתלמידה), או-אז ההכלה שלה כלפי מגוון התלמידים אשר להם צרכים שונים תגביר את הרצון לחפש רעיונות וכלים יצירתיים לקראת העלאת ההנעה הפנימית והחיצונית של כלל התלמידים. בנוסף, במפגש השני נפתח בגורמי השחיקה (כבולם הנעה ) של המורים בשנתם הראשונה בהוראה וממנו(מן המפגש הזה) ננסה לעבור תהליך מקביל שיתרום להעלאת המשמעות החשובה לרצות לחולל שינוי בקרב תלמידים בעלי הנעה לימודית נמוכה.

תאריכי המפגשים:

יום תאריך עברי תאריך לועזי שעות
שלישי ט' אדר ב' 19 במרץ 19:00 - 21:15
רביעי כ"ד אדר ב' 3 באפריל 19:00 - 21:15

 

להרשמה