יחידה היברידית למתמחות

שם היחידה: על המורה המעוררת השראה

 

שם המנחה: חגית בדלוב

 

מה כוללת היחידה?

ההטרוגניות בכיתה מזמנת אתגרים ביצירת האינטראקציה עם התלמידים. כיצד על אף השונות יוצרים מעורבות לומד? כיצד מחברים את התלמידים אל הנלמד? מה המתכון שיאהבו את השיעור? שיזכרו את השיעור לטובה ולאורך זמן? ביחידה נתמקד ביצירת מעורבות לומד, נתנסה בעצמינו בכלים שניתנים ונחשף למחקרים מתחום מדעי המוח הממחישים באופן אמפירי מהי הדרך להטעמת חומר והנעה של התלמיד ללמידה.
ביחידה הראשונה נפגש עם הצ'ייסר - ונחשף למתודה כיצד הוא זוכר כמות עצומה של מידע בכל תחום דעת לאורך זמן. מתוך כך, נתמקד ביצירת חוויה רגשית - במקום להעביר נתונים - ידע יבש ניתן ל. המשתתפות יתנסו בעצמן ביצירת שאלות, היוצרות מעורבות רגשית בכיתה. ביחידה השנייה נחשף לעולם הסטוריטיילינג - נחשף למחקרים מתחום מדעי המוח המשקפים מה קורה במוח של שומע הסיפור במטרה שהמשתתפת תלמד ליצור טרנספורמציה ממצב של הצגת נתונים ליצרית סיפור (כמו: יצירת דוגמא) וממצב אינטואיטיבי למצב מושכל. היחידות יועברו עם סרטונים, קבוצות דיון והתנסות עצמית במטרה לרכוש כלים מעשיים ליצירת למידה משמעותית ועורר השראה בכיתה.

תאריכי המפגשים:

יום תאריך עברי תאריך לועזי שעות
רביעי י' אדר ב' 20 במרץ 19:30 - 21:30
רביעי י"ז אדר ב' 27 במרץ 19:30 - 21:30

 

להרשמה