נפתחה ההרשמה בחוג למוזיקה

נפתחה ההרשמה בחוג למוזיקה במכללה ירושלים אנחנו רוצות לשמוע חברה שלך מנגנת?... 02-675-0724 | 053-825-4356 :לפרטים