קונצרט סיום בחוג למוסיקה יום רביעי כ' סיוון 26.6

יום רביעי כ' סיוון ()26.6 בשעה: 18:00 והופעות הרכבים Music-jer@michlalah.edu :לפרטים נוספים דיני:  02-6750968מכללה ירושלים, רח' ברוך דובדבני  ,36ירושלים קונצרט סיום כיבוד קל כולן מוזמנות עם חברות....