החוג למשאבי למידה, פתיחת תערוכת עיצוב ומיתוג עסקי

תערוכה