שכ"ל ומלגות

שכר לימוד

סדירות - לימודי נשים

חוזר שכ"ל וכתב התחייבות לסטודנטית סדירה שנה א' - ניתן להוריד לאחר סיום תהליך ההרשמה וקבלת מכתב קבלה.

 

הרשאה לחיוב חשבון - הוראת קבע עבור שכר לימוד - יש להחתים את הבנק על הטופס כנכתב בחוזר שכר לימוד.

 

חוזר מעונות לסטודנטיות בשנה א' - למעוניינות לגור במעונות המכללה.

 

ביטול מועמדות / ביטול לימודים

  1. מועמדת שנרשמה למכללה ושילמה דמי רישום בסך: 250 ₪
    דמי הרישום לא יוחזרו בכל מקרה!
  2. סטודנטית ששלמה שכר לימוד ובטלה לימודיה אחרי תחילת שנת הלימודים
    • תמלא טופס "ביטול לימודים" במדור שכר לימוד.
    • תחוייב בשכר לימוד החל מתחילת שנת הלימודים ועד לתאריך שיופיע בטופס הנ"ל בתוספת תשלום של חודש נוסף.

 

פרטים אודות מחלקת שכר לימוד במכללה

קבלת קהל: ימים א' - ה' בין השעות 10:00-13:00

פניות טלפוניות: ימים א' - ה' בין השעות 9:00-11:00

טלפון: 02-6750921

פקס: 02-6750709

דואר אלקטרוני: sachar@michlalah.edu
 

 

מלגות

שכר הלימוד במכללה הינו אוניברסיטאי לפי הנחיית משרד החינוך.

שכר-הלימוד המלא הינו 10,564 ₪ לשנה, 989 ש"ח נילווים (צמוד למדד) מעודכן לתשפ"ג.

 

כל תלמידות שנה א בכל החוגים זכאיות למילגת קיום בסך 3000 ש"ח

 

מלגות

סוג המלגה מתמטיקה, מדעי הטבע אנגלית תנ"ך - מחשבת ישראל משאבי למידה, מוסיקה גיל הרך, חינוך מיוחד

מענק מותנה מועדף

תלמידות בחוגים אנגלית, מתמטיקה, מוסיקה ומדעים זכאים למלגה מותנית מועדפת ממשרד החינוך בסך 5800 ₪ בשנים א', ב', ג'. ההלוואה הופכת למענק בתנאי שהסטודטית תעבוד בהוראה בהיקף 1/3 משרה בתחום שבגינו קיבלה את המענק (כפוף לאישורים של משה"ח)

         

אפשרות להנחה

מהמכללה על רקע סוציואקונומי נמוך

         

חונכות פר"ח

הפעילות מזכה במלגה בגובה של כ 50% משכ"ל שנתי השנים א-ד. הסכום הינו כ- 5,200 ₪. המכסה מוגבלת.

לאתר חונכות פר"ח

         

סחל"ב

ההפעילות מזכה במלגה בגובה 60% משכ"ל האקדמי של אותה השנה. בכפוף לתקנון.

לאתר חונכות סחל"ב

         

פיקדון

הניתן לשלם שכ"ל מכספי הפיקדון של שירות לאומי

         

* כל ההנחיות בעמוד זה תקפות לשנת הלימודים הנוכחית